Samen vooruit - meer perspectief vanaf 1 juli

30-06-2020

Beste relatie,

Morgen mag Nederland weer een stukje verder open. Er is voor veel horecaondernemers steeds meer perspectief, maar we begrijpen goed dat de 1.5 meter maatregel ondernemen uitdagend maakt en in sommige gevallen zelfs onmogelijk. Maar er is maar één manier om samen vooruit te gaan: kansen benutten die er zijn en samen in mogelijkheden denken. Met de ‘kuchschermen’ op terrassen en het loslaten van het maximaal aantal bezoekers, ontstaan voor veel horecaondernemers weer nieuwe mogelijkheden. Via dit bericht informeren we je over een aantal zaken die relevant zijn vanaf 1 juli.

Maak gebruik van de steunpakketten voor de horeca 
De overheid biedt meerdere steunmaatregelen, met name voor het MKB. Graag wijzen we je nogmaals op enkele relevante steunmaatregelen voor de horeca:

  • ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)’: Met de TVL compenseert de overheid ondernemers voor de vaste lasten. De TVL loopt van juni t/m september en bedraagt maximaal 50.000 euro over deze looptijd. Aanvragen kan vanaf vandaag. Voor meer info zie hier.
  • NOW 2.0: Naar verwachting kunnen bedrijven vanaf 6 juli de nieuwe NOW-subsidie aanvragen, die een looptijd heeft van 4 maanden. Voor meer info zie hier.


Inzet op meer ruimte voor ondernemerschap in de horeca
Richting de overheid zetten we ons in voor een gezonde en succesvolle horeca. Dat doen we samen met onze koepelorganisatie Nederlandse Brouwers en waar mogelijk met KHN. We vinden dat de overheid de horeca meer mogelijkheden moet bieden om succesvol te kunnen ondernemen, uiteraard op een veilige en verantwoorde manier. De ons omringende landen kunnen hier als voorbeeld dienen. Daarnaast roepen we de overheid op de financiële steun voor de horeca te verruimen en hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te bieden. Ook na 1 juli blijven we hierover constructief in gesprek met de overheid, samen met onze koepelorganisatie. 

Verlenging THT onaangebroken fusten
Vanwege de sluitingsperiode van de horeca verlengden we in mei de Tenminste Houdbaar Tot’ (THT) datum van onaangebroken fustbier met THT datum april, mei en juni 2020, in plaats van het weg te gooien. Vanwege de aanwezige onaangebroken fusten in de markt en in onze keten, verlengen we nu ook de THT van onaangebroken fusten met THT-datum juli en augustus 2020. Het bier in deze ongeopende fusten is van de hoogste kwaliteit en is volkomen veilig om te drinken. Daarom hebben we – in lijn met NVWA richtlijnen – besloten om de ‘Tenminste Houdbaar Tot’ (THT) te verlengen. Onderaan deze email kan je terugvinden voor welke fusten deze THT verlenging van toepassing is. 

Om de beste kwaliteit van het fustbier te waarborgen, verzoeken we je om het bier koel en donker te bewaren. Zolang het bier correct wordt bewaard, is bij de langere houdbaarheid de smaak gewaarborgd.  

Voor het plaatsen van bestellingen en onze praktische gids voor heropstart van je zaak, verwijzen we graag naar onze vorige mailing. Mocht je nog vragen hebben, neem dan vooral contact met je vaste contactpersoon, want we staan voor je klaar. Waar mogelijk denken we zo goed mogelijk met je mee. Via deze link vind je alle contactgegevens van onze overige teams. 

 

Mark Hanssen, namens het gehele Horeca Team
 


Bijlage - Overzicht verlening THT fusten in lijn met NVWA richtlijnen

Voor fusten met THT tot juli en augustus 2020 verlengen we de THT met het aantal maanden zoals hieronder weergegeven. Om de beste kwaliteit van het fustbier te waarborgen, verzoeken we je om het bier koel en donker te bewaren. Zolang het bier correct wordt bewaard, is bij de langere houdbaarheid - zoals hieronder aangegeven - de smaak gewaarborgd.