Voorraadbeheer

Net als levensmiddelen is bier bederfelijk. Om steeds de beste kwaliteit te kunnen garanderen moet je bier altijd goed gekoeld en in een schone, donkere en droge omgeving bewaren.

Opslag

Bestel je biervoorraad altijd op tijd en sla het op de juiste wijze op

Bestel op tijd
Pas geleverd bier – inclusief gebotteld bier – heeft voldoende tijd nodig om op temperatuur te komen en te ‘settelen’. In de zomer heeft bier op het fust drie dagen nodig om te koelen en in de goede conditie te komen. Zorg er dus voor dat je nooit voor minder dan drie dagen bier op voorraad hebt.

Goede opslag
Sla je bier nooit op te koude of te warme plekken op en zorg ervoor dat de oudste producten altijd als eerste gebruikt worden. Check altijd de houdbaarheidsdatum en zorg ervoor dat je nooit te veel gascilinders op voorraad (niet meer dan voor tien dagen na levering) hebt.

Temperatuur

De juiste temperatuur is van vitaal belang voor een perfect biertje

Te warm of te koud
De temperatuur van je voorraad moeten liggen tussen de 11 en 13°C. Bij te hoge temperaturen verspilt en verschraalt bier op het vat makkelijker. Bij te lage temperaturen is het lastig het bier weer in de juiste conditie te krijgen. In beide gevallen verminderd de smaak en vermeerderd de verspilling.

De juiste temperatuur
Voor een constante juiste temperatuur moet je zorgen voor een ruime, schone en goed geventileerde opslag. Zet nooit het koelsysteem uit; dit zal je uiteindelijk geld kosten in de vorm van kwaliteitsverlies. Ook is het verstandig om regelmatig alle onderdelen van je koelsysteem zorgvuldig na te lopen.

Hygiëne

Een goed geventileerde ruimte is belangrijk voor de bierkwaliteit

Hou het schoon
Goede hygiëne voorkomt het bederven en gisten van bier. Maak minstens een maal per week – vlak voor een nieuwe levering – je opslagruimte schoon en hou bij wie wanneer de ruimte heeft schoon gemaakt. Ruim gemorst bier meteen op en maak geregeld de muren, plafonds en leidingen schoon.

Hou het fris
In slecht geventileerde ruimtes heb je snel last van muffe geurtjes, wat met name voor de kwaliteit van ale bier erg slecht is. Zorg voor schone ventilatiebuizen en laat de ruimte dagelijks minstens 10 minuten ventileren. Gebruik voor de vloer geen sterk ruikende schoonmaakmiddelen.