Hoe we je willen blijven steunen

Beste relatie,

Eergisteren kondigde de overheid aan waar we staan in onze gezamenlijke strijd tegen COVID-19 en hoe het verder gaat na 28 april. De meeste maatregelen worden verlengd tot tenminste 20 mei, waaronder de sluiting voor de horeca. We kunnen ons voorstellen dat deze boodschap net als bij ons ook zwaar is gevallen. Ook eergisteren was er binnen ons bedrijf weer een moment dat we elkaar – op afstand - aankeken en moesten slikken toen we de nieuwe maatregelen hoorden. Het komt hard binnen dat we dit festivalseizoen niet met zijn allen kunnen luisteren naar een zomerse beat onder het genot van een mooi glas bier, er de komende weken geen overvolle terrassen zijn waar gasten kunnen genieten van de gastvrijheid van de horeca en er geen bevrijdingsfeest is. Het doet pijn, oprecht pijn om dit te beseffen. We kunnen allemaal niet doen wat we zo graag doen. Samen met jullie als horecapartners, mensen samen brengen, herinneringen, ontmoetingen en vriendschappen creëren, genietend van een mooi glas bier in een gastvrije omgeving.

 

Via deze weg willen we laten weten dat we ons best blijven doen je zo goed mogelijk te steunen, juist in de komende periode. Als jouw bierpartner willen we er zo goed mogelijk voor je zijn, want alleen samen kunnen we deze crisis doorkomen. Hieronder lichten we toe hoe je op ons kunt rekenen. Aarzel niet om contact op te nemen met je vaste contactpersoon, want we staan voor je klaar.

 

Inzet op 2/3de kwijtscheldingen huur april en mei voor relaties die een pand van ons huren

Huur je een pand bij ons? Eerder namen we maatregelen om de huurbetaling van de maand april uit te stellen om samen met oplossingen te komen in deze onzekere tijden. De oplossing die wij voor jou voor ogen hebben, is een eerlijke verdeling van de pijn op het gebied van huur. Onze insteek is om samen met de pandeigenaren voor jou een huurkorting van 2/3de te realiseren voor de maanden april en mei. Hiervoor zijn we wel afhankelijk van medewerking van pandeigenaren, want wij zijn geen eigenaar; wij huren het pand in van de pandeigenaar en verhuren het weer aan jou. Gelukkig zijn diverse pandeigenaren al akkoord gegaan met de 1/3de verdeelsleutel voor de maanden april en mei. In die situatie en wanneer jij als ondernemer ook akkoord bent met de 1/3de verdeling, hoef jij als ondernemer slechts 1/3e van de huur van april en mei te betalen. Over de betalingsafspraken word je in geval van akkoord zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

 

We zetten alles op alles om jou te steunen door ook de resterende vastgoedeigenaren aan boord te krijgen. Zo hopen we jou lucht te geven om je door de crisis te helpen. Lees hierover meer via deze link. 

 

Voorzetten steunpakketten

Eerder in april kondigden we diverse maatregelen aan om je te steunen tijdens deze sluitingsperiode. Deze maatregelen zijn we volop aan het uitvoeren en zetten we zoveel mogelijk door. Deze maatregelen lossen de crisis niet op, maar bieden je hopelijk steun. Het gaat onder meer om:

  • Retourname in gebruik genomen kelderbier tijdens sluitingsperiode en 1 op 1 vergoeding bij eerste bestelling na heropening horeca;
  • Kosteloze vervanging aangebroken fusten door volle fusten bij eerste bestelling na heropening horeca. Het retourproces werken we momenteel uit, we komen hierop bij je terug als bekend is wanneer de horeca mag heropenen. De waarde van je aangebroken fust(en) wordt verrekend tijdens je eerste bestelling na de heropening van de horeca. Voor relaties die via een groothandel worden beleverd, verloopt dit via de leverende groothandel. Gezien er nog geen officiële datum van heropening van de horeca is gecommuniceerd zijn wij bezig met een oplossing voor het retourbeleid van volle THT fusten en komen hier zo snel mogelijk op terug;
  • Maatwerk bij betalingen;
  • Steun aan het KHN initiatief ‘Help de Horeca’ – onder meer door het doneren van ingekochte advertentieruimte;
  • Bij de overheid pleiten voor meer financiële steun voor de horeca, onder meer door verruiming van de Borgstelling MKB (BMKB). We roepen iedereen ook op om naast het gebruiken maken van de steunpakketten bij de overheid ook vooral proactief contact te blijven zoeken met de diverse partijen in de keten. Denk hierbij aan andere fabrikanten, toeleveranciers, banken & gemeentelijke overheid. Uit de vele gesprekken die wij hebben gevoerd blijkt ook zeker bereidheid bij deze partijen te zitten om mee te denken in oplossingen. Samen, met de gehele keten staan we sterker

 

Nogmaals, we zetten deze maatregelen door, ook tot 20 mei. Wij verzoeken je om uitdagingen en eventuele problemen in de huidige situatie bespreekbaar te maken met je accountmanager, om zo samen tot een oplossing te komen die past bij jouw zaak. Bovenop bestaande maatregelen hebben we al diverse relaties flexibele afspraken kunnen maken, passend bij de situatie van de onderneming.

 

Bijdrage leveren aan strijd tegen COVID-19

Als brouwer vinden we het belangrijk een steentje bij te dragen in de brede maatschappelijk strijd tegen COVID-19. Het lost de crisis in de horeca niet op, maar als jouw partner delen we je graag hoe wij proberen verantwoordelijkheid te nemen:

  • We doneren duizenden handgels aan ziekenhuizen en zorginstellingen, gemaakt van de restalcohol die we overhouden na het brouwen van onze alcoholvrije bieren;
  • Het retourgenomen aangebroken tank- en kelderbier laten we duurzaam recyclen tot nieuwe grondstof, waaronder groene stroom en veevoer;
  • We doneren 1000 kratten Hertog Jan 0.0% aan vrijwilligersorganisaties en de zorg in Nederland – om ze extra te bedanken voor hun inzet in deze periode;
  • Vanuit Bud brengen samen met ‘The Cloud Rave’ artiesten en clubs naar woonkamers toe – waarbij je virtueel kunt raven voor Het Rode Kruis. Bud verdubbelt alle donaties aan het Rode kruis. Lees hier meer.

 

Naast bovenstaande, staan er tal van nieuwe acties op stapel. we komen hier bij je op terug zodra het kan. Hopelijk kunnen we zo een kleine bijdrage leveren in de strijd tegen COVID-19.

 

Samen vooruit kijken en voorbereiden

Uiteraard denken we al volop na hoe we kunnen helpen om de heropening van de horeca vorm te geven en hoe we als brouwer daarin onze verantwoordelijkheid kunnen nemen. Samen met diverse brancheorganisaties werken we daarom aan plannen hoe de horeca op verantwoorde wijze zo snel mogelijk weer open zou kunnen. Je vaste contactpersoon gaat hierover graag in gesprek en we luisteren graag naar jullie ideeën om te kijken hoe we daarmee samen aan de slag kunnen. Daarnaast zijn we ook op logistiek vlak volop bezig ons voor te bereiden op een heropening van de horeca. In de komende weken komen wij of je groothandel hier verder bij je op terug.

 

Mocht je nog andere vragen hebben aarzel niet om contact op te nemen met je vaste contactpersoon, want we staan voor je klaar. Via deze link vind je alle contactgegevens van onze overige teams. Zodra bekend is wanneer de horeca weer op verantwoorde wijze open kan, komen bij je terug om samen te bespreken hoe we jou kunnen ondersteunen. We wensen je nogmaals heel veel sterkte, succes en bovenal veiligheid en gezondheid toe in de komende periode.

 

Zoals aan het begin gezegd, kwam de boodschap gisteren hard aan. Maar al snel daarna zijn we als team ook weer gaan schakelen over de juiste invulling van de komende periode. Met maar 1 intentie en 1 beeld voor ogen. Een opnieuw florerende horecamarkt waarin de consument geniet van gastvrijheiden en lekker eten en drinken!

 

Mark Hanssen, namens team on-trade NL