Extra steunpakket voor horecarelaties

Beste relatie,

Het COVID-19 virus blijft zich verder verspreiden in Nederland. De aangekondigde overheidsmaatregelen hebben impact op de hele samenleving, in het bijzonder de Nederlandse horeca. Vorige week kondigden we al aan hoe je op ons kunt rekenen in deze periode van maatregelen die gelden tot 6 april 2020. Met de gisteren aangekondigde aangescherpte maatregelen vanuit de overheid is het niet uit te sluiten dat de maatregelen voor de horeca worden verlengd. Uiteraard komen we hier bij je op terug zodra er meer duidelijkheid is. Afgelopen week hebben we veel maatwerk geleverd, gesprekken met horecarelaties gevoerd en vooral veel geluisterd. Geluisterd naar wat jouw – en die van andere horecaondernemers – zorgen en wensen zijn. Daarom hebben we een aantal extra steunmaatregelen genomen die gelden tot 6 april 2020. Via dit bericht lichten we die toe.
 

Retourname in gebruik genomen kelderbier tijdens sluitingsperiode en 1 op 1 vergoeding bij hervulling

  • Heb je kelderbiertanks en is de tank reeds aangesloten op de tapinstallatie? Dan komen we het bier in de reeds aangesloten tanks alvast bij je ophalen. Wanneer je horecazaak weer opengaat, vullen we de tanks weer volledig, waarbij we het aantal geretourneerde liters kosteloos aan jou verstrekken. Ons team Telesales benadert je in de komende dagen voor de verdere afwikkeling en werkwijze.
  • Is het kelderbier nog niet aangesloten op de tapinstallatie? De kwaliteit is dan gewaarborgd, mits je het bier gekoeld bewaard. Je kunt de tank dan aansluiten op de tapinstallatie bij heropening van je horecazaak, de THT is 3 maanden.


Kosteloze vervanging aangebroken fusten door volle fusten

  • Heb je aangebroken fusten van AB InBev merken? Dan halen we ze bij je op en vervangen we ze door volle fusten. Geheel voor onze rekening, uiteraard met vergoeding van statiegeld. Ons team Telesales benadert je in de komende periode voor de verdere afwikkeling en werkwijze.
  • Heb je volle fusten van AB InBev merken? Dan kun je die uiteraard weer gebruiken bij heropening van je horecazaak.
  • Instructies hygiëne en kwaliteit tapinstallaties: Omdat onder de huidige omstandigheden langere tijd niet getapt wordt met de biertapinstallatie, is het belangrijk dat de bierleidingen gespoeld worden. Ook adviseren we met klem de koeling aan te laten staan. We verzoeken je de instructies hiervoor goed op te volgen. De instructies kun je vinden onder 'Tapinstallatie hygiëne en kwaliteit'.

Voor alle duidelijkheid: bovenstaande maatregelen zijn alleen van toepassing zijn als onze chauffeurs kunnen en mogen uitrijden conform het geldende overheidsbeleid. Bij een volledige lockdown vragen we om je begrip hiervoor.


Uitstel van huurbetaling maand april

  • Voor alle klanten en pandeigenaren die een huurcontract met ons hebben, stellen we de betaling van de huur van de maand april 2020 uit. Het opschorten van de huur geeft jou als ondernemer en onszelf meer tijd om de individuele situaties beter in kaart te brengen en zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Ook zullen we, mede in overleg met onze pandeigenaren, in kaart blijven brengen wat de juridische en financiële gevolgen zijn van de door de overheid getroffen maatregelen, zowel de sluiting als de steunmaatregelen.
  • We nemen verder contact met je op voor het maken van nadere afspraken. Voor een goed begrip: Uit deze toestemming voor uitstel volgt niet dat we de huur voor de maand april 2020 kwijtschelden. 


Maatwerk bij betalingen

  • De bedrijfsvoering van elke horecagelegenheid is uniek en vereist maatwerk. Wij verzoeken je daarom om uitdagingen en eventuele problemen in de huidige situatie bespreekbaar te maken met je accountmanager, om zo samen tot een oplossing te komen die past bij jouw zaak. De afgelopen week hebben we al met relaties flexibele afspraken kunnen maken, passend bij de situatie van de onderneming.

Als brouwer vinden we dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben in de huidige situatie. Daarom ondersteunen we als partner het initiatief www.helpdehoreca.nl. We roepen je op om je kosteloos aan te melden voor dit platform, zodat consumenten vouchers kunnen kopen voor jouw horecazaak en jij tijdens de sluitingsperiode toch inkomsten ontvangt.

Daarnaast werken we er hard aan om de alcohol die we overhouden na het brouwen van onze 0.0% bieren om te zetten in 50.000 liter kant-en-klaar disinfectiemiddel om te doneren aan ziekenhuizen in heel Europa. In Nederland gaan we 5 liter flessen doneren aan ziekenhuizen en ingekochte advertentieruimte doneren aan goede doelen.

Aarzel niet om contact op te nemen met je vaste contactpersoon, want we staan voor je klaar. Via deze link vind je alle contactgegevens van onze overige teams. We wensen je nogmaals heel veel sterkte, succes en bovenal veiligheid en gezondheid toe in de komende periode. Via deze weg, via je accountmanager en via www.helpdehoreca.nl proberen we je zo goed mogelijk te voorzien van de laatste informatie vanuit onze kant en weet dat je op onze steun kan rekenen in komende periode.


Mark Hanssen,

namens team on-trade NL