Horecazaak opstarten

Controleer, evalueer en verbeter!

Zorg ervoor dat je beschikt over gegevens om periodiek (dagelijks, wekelijks, per kwartaal) te kunnen controleren of de werkelijke omzet en winst in overeenstemming zijn met de » vooropgestelde doelstellingen. Zo kun je zien of de inkomsten voldoende zijn om de kosten te betalen. Handig hulpmiddel hiervoor zijn kengetallen. Hieronder vind je een aantal voorbeelden: 

 • Algemeen: aantal gasten, omzet per hoofd, winstpercentage
 • Drank: bruto marge, stockrotatie, verschil verbruik/voorraad
 • Food: inkoopkosten, waarde van de voorraad, populaire gerechten
 • Personeel: loonkosten, aantal ziektedagen, arbeidsduur
 • Marketing: top 10 gasten, advertentiekosten, gasttevredenheid
 • Administratie: liquiditeit, opstaande rekeningen, return on investment

Kengetallen voor de horeca

 

Stel jezelf bij het beoordelen van deze cijfers steeds de volgende vragen:

 • Waarom worden kengetallen niet gehaald?
 • Welke invloed heb ik daar als ondernemer op?
 • Welke maatregelen neem ik?
 • Wat loopt goed en kan nog beter?
 • Wat loopt slecht en kan/moet gestopt worden?

Zie erop toe dat er regelmatig wordt overlegd in teamverband, waarbij jij het behalen van de doelstellingen onder de aandacht brengt. Volg de actiepunten op die uit gesprekken en overleg naar voren komen. Vertaal de doelstellingen van het bedrijf als geheel naar de individuele medewerkers.

  

Bron: Guidea